עוסק פטור (עצמאי)

עוסק פטור - עוסק שהינו פטור לעניין מע"מ בלבד, והוא אינו פטור מדיווחים ותשלומים למס הכנסה וביטוח לאומי (בד"כ). בהתאם, אינו רשאי לקזז תשומות בגין ההוצאות המתהוות בעסק.

כל חובות הדיווח חלות על עוסק פטור, למעט דיווח שוטף למע"מ. אי לכך, יש לפתוח לאחר פתיחת התיק במע"מ, תיקים ברשות מס הכנסה וביטוח לאומי.

2 תנאים לרישום כעוסק פטור:

  1. תחום עיסוק עוסקים מסוימים אינם יכולים להירשם במע"מ כעוסק פטור, אלא חייבים להירשם כעוסק מורשה. הרשימה מונה בין היתר בעלי מקצועות חופשיים, נותני שירותי לגבי מופע אומנותי, ועוד. לחץ כאן לרשימה המלאה.
  2. מחזור עסקאות שנתי צפוי שאינו עולה על: 100,187 ש"ח בשנת 2019, ו-100,491 ש"ח בשנת 2020.

חובת דיווח

גבייה מלקוחות

עוסק פטור מפיק קבלה בעת קבלת כספים מלקוחותיו (ולא חשבונית).

מעבר מעוסק פטור לעוסק מורשה

היתרון של עוסק פטור

היתרון העוסק הפטור מתבטא בחיסכון במס, לעומת העוסק המורשה. בשונה מעוסק מורשה, כאשר ההוצאות של העוסק מורכבות מהוצאות שלא ניתן לקזז בגינן מע"מ, המע"מ מתווסף לסכום ההוצאה (וההוצאה לצרכי מס גדלה), הרווח לצרכי מס נמוך יותר, ומשלמים פחות מס.