עוסק מורשה (עצמאי)

בעלי מקצועות ועיסוקים מסוימים מחויבים להירשם בפני הרשויות כעוסקים מורשים, גם אם לא חצו את הרף לעיל. לחץ כאן לרשימה המלאה.

עוסק מורשה גובה מע"מ (17% - שנת 2019) בגין עסקאותיו, והוא מפיק חשבוניות מס ללקוחותיו. אי לכך, עוסק מורשה יכול לקזז מע"מ בגין הוצאותיו.

חובת דיווח

הכנסות

הכנסות של עוסק מורשה נחשבת כהכנסה מיגיעה אישית, דהיינו, מס ההכנסה בגין הכנסה זו מחושב לפי מדרגות מס של שכיר. לעומת זאת ובניגוד לשכיר, עוסק מורשה רשאי לקזז הוצאות כנגד הכנסות אלו.

דף זה נועד לתת הסבר בסיסי על הנושא ואינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי או פרטני.