עוסקים (עצמאיים) שלא יכולים להירשם כעוסק פטור

ע"פ סעיף 13 לתקנות מס ערך מוסף, בעלי המקצועות הבאים אינם יכולים להירשם כעוסק פטור, בלי קשר לתקרת מחזור העסקאות שלהם: