הקמת עסק

עצמאי

ראה עוסק פטור, עוסק מורשה וההשוואה ביניהם.

חברה בע"מ

תהליך פתיחת חברה בע"מ כולל:

  1. רישום כחברה ברשם החברות - בשלב זה מתקבלת תעודת התאגדות ונוצר ח.פ. נדרשת החלטה על סוג החברה, קביעת תקנון ומינוי דירקטור אחד לפחות.
  2. מינוי רואה חשבון;
  3. פתיחת חשבון בנק לחברה;
  4. פתיחת תיק במע"מ לעוסק מורשה שהוא חברה;
  5. פתיחת תיק במס הכנסה לתאגיד;
  6. פתיחת תיק ניכויים במס הכנסה וביטוח לאומי.

על מנת לפתוח את התיקים לעיל ברשויות המס, נדרשים: תעודת התאגדות מרשם החברות, טופס רישום, תקנון חברה מאושר, פרוטוקול מינוי מנהלים כולל פרטים אישיים, אישור זכויות חתימה, צילום ת"ז, אישור ניהול חשבון בנק, חותמת חברה, חוזה השכירות של מקום העסק וייפוי כח חתום.

שותפות

תהליך פתיחת שותפות כולל:

  1. פתיחת חשבון בנק לשותפות;
  2. פתיחת תיק עוסק מורשה לשותפות;
  3. פתיחת תיק מס הכנסה לכל שותף;
  4. פתיחת תיק בביטוח לאומי לכל שותף.