הצהרת הון

הצהרת הון הינה מצג של הנכסים והתחייבויות של יחיד ו/או התא המשפחתי.

חובת הצהרת הון

החובה להגשת הצהרת הון מתקיימת רק כאשר מתקבלת דרישה כזו מרשויות המס.
בדרך כלל, מתקבלת דרישה כזו בתחילת פעילות העסק וכל 4-6 שנים בממוצע.

מה כוללת הצהרות הון?

הצהרה על נכסים עסקיים ופרטיים: יתרות בבנק (עו"ש, פקדונות, ניירות ערך וכדומה), קופות וביטוחים, מקרקעין, כלי רכב, נכסים בחו"ל וכו'.
הצהרה על התחייבויות עסקיות ואישיות: חובות לפרטיים וחברות, משכנאות, אוברדראפט, אשראי חוץ בנקאי וכו'.
ההצהרה נערכת על בסיס ערכי העלות של אותם נכסים והתחייבויות, למעט יתרות מט"ח וניירות ערך.

מטרת דוח הצהרת הון

מטרת רשויות המס היא לבדוק העלמות מס אצל עצמאים או מנהלי חברות. הבדיקה נעשית על ידי השוואת שתי דוחות הצהרת הון. דהיינו, הצהרת הון ראשונה מהווה בסיס לבדיקת הצהרות הון בעתיד. פקיד שומה בוחן בבדיקת ההצהרות העוקבות שהגידול בהון הינו סביר ולגיטימי בהינתן דיווחי הנישום (המדווח למס) בדוחותיו לרשויות המס.

מועד הגשה

מועד הגשת הצהרת הון הינו 120 ימים ממועד דרישת ההצהרה.
אי הגשה במועד גוררת קנס.

דף זה נועד לתת הסבר בסיסי על הנושא ואינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי או פרטני.