הנהלת חשבונות לעצמאי או חברה

חובת הנהלת חשבונות
ע"פ הוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), התשל"ג 1973, עוסק חייב לנהל מערכת חשבונות. הנהלת חשבונות משמעותה רישום של כל הפעולות הפיננסיות שבוצעו בעסק.

שתי שיטות לניהול חשבונות:

 1. הנהלת חשבונות חד צידית - רישום כל ההכנסות וההוצאות של העסק.
 2. הנהלת חשבונות כפולה - רישום כפול של הכנסות והוצאות העסק, כנגד נכסים והתחייבויות. חברה מחויבת על פי חוק החברות לנהל הנהלת חשבונות כפולה.

יתרונות בהנהלת חשבונות מקצועית
שירותי הנהלת חשבונות הניתנים על ידי משרד רואה החשבון מאפשר לבצע תכנוני מס בזמן אמת ולזהות בעיות בניהול הכספי של העסק. הנהלת החשבונות מסייעת לניהול הפיננסי התקין של העסק.

התנהלות כלכלית נכונה של עסק מהווה רכיב מפתח בהתפתחותו. עלות שירותי הנהלת חשבונות עסקיים אינם משמעותיים ביחס לתמורה המתקבלת.שירותי הנהלת חשבונות הניתנים על ידי סילביה ידיד משרד רואה חשבון:
 1. ניהול ספרי העסק באופן ממוחשב;
 2. הנהלת חשבונות כפולה לחברות;
 3. ביצוע התאמות כרטיסים ממוחשבות בספרי העסק, לרבות קופה ובנקים;
 4. מע"מ אחר שלמות הוצאות והכנסות;
 5. דיווח מקוון למע"מ;
 6. חשבות שכר והכנת תלושי שכר לעובדים;
 7. הפקת דוחות שכר שנתיים, לרבות טופסי 106 ו-126;
 8. ייעוץ מס, תכנון והחזר מס;
 9. ייעוץ בדבר הוראות ניהול ספרי חשבונות;
 10. מתן שירות אישי וליווי צמוד של העסק.