הכנת משכורות וחשבות שכר

עסק (עצמאי או חברה) שמעסיק עובדים מחויב לפתוח תיק ניכויים במס הכנסה ובמוסד לביטוח לאומי.
לאחר פתיחת התיקים, המעסיק מחויב לדווח ולשלם באופן חודשי למס הכנסה וביטוח לאומי.

הכנת תלושי שכר לעובדים דורשת היכרות מעמיקה עם דיני העבודה ומעקב אחר השינויים בהם.

מה כולל תלוש שכר
כל הנדרש על פי דיני עבודה:

הפקת תלושי שכר שלא על פי פירוט המרכיבים כנדרש בחוק עשויים לגרור את המעסיק להליכים משפטיים וקנסות.

משרדנו מספק שירותי חשבות שכר והכנת משכורות לחברות ועצמאיים.
השירות כולל בין היתר: