דוחות שנתיים

דו"ח שנתי הוא מסמך המשקף את פעילותו הפיננסית של נישום (אדם או עסק) בשנת המס.

על פי פקודת מס הכנסה, כל תושב ישראל מעל גיל 18 חייב להגיש דו"ח שנתי, למעט מי שפטורים באופן מפורש על פי התקנות (כמו מרבית השכירים).

על הדו"ח עצמו לכלול בין היתר פירוט של כלל ההכנסות וההוצאות של הנישום בשנת המס, כולל רווחים מנכסים, הפקדות לקרנות, תשלומי מיסים.

חובה להגיש את הדו"ח עד ל-30.04 לשנה העוקבת לשנת המס.